Regulamin

Każda osoba mająca zamiar pobrać instalator poglądowy bądź link do pobrania gry z naszej strony musi zaakceptować regulamin napisany poniżej.
Regulamin dotyczy strony PobierajGry.pl a nie zewnętrznych reklamowanych serwisów.


Klikając w przycisk ”Pobierz Instalator” w każdym poście jesteś świadomy(a) że:


Na stronie są oferowane usługi podmiotów trzecich. Użytkownik będzie miał możliwość pobrania plików dotyczących materiału ogłoszeniowego ze stron internetowych osób trzecich.
Osoba wysyłająca SMS ma całkowitą świadomość, że nie otrzymuje gry, ani oryginalnego klucza do gry, tylko link do serwisu osób trzecich, umożliwiający pobranie wybranej gry oraz otrzymuje dostęp do serwisu w którym może wykorzystać punkty premium zgodnie z regulaminem, który musi zaakceptować. Po wpisaniu i aktywowaniu klucza uznaje się zakończenie instalacji, w późniejszym etapie użytkownik ma możliwość otrzymania linku do pobrania gry, który umożliwi pobranie wybranej gry lub pliku, który pozwoli pobrać program, w którym można zdobyć kopie gier lub instrukcje gdzie to zrobić w tanich cenach.


Ogólne informacje:
Aby korzystać z naszej strony, musisz mieć ukończone 18 lat (trzeba być osobą pełnoletnią) w innym wypadku należy natychmiast zaprzestać korzystania ze strony.
Jeżeli nie otrzymałeś produktu lub nie jest zgodny z tym co tutaj jest napisane możesz zgłosić reklamacje pod adres Email podany w regulaminie content lockera SMS, lub na dole strony.
Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Serwis w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest sklepem internetowym, pośredniczy on między usługodawcą, a usługobiorcą
Możesz być całkowicie bezpieczny o swoje dane osobowe, nigdzie ich nie udostępniamy ani nimi nie handlujemy. Możemy jedynie ujawnić twoje informacje w sytuacji tylko i wyłącznie gdy uznamy, że jego ujawnienie jest właściwe w celu przestrzegania prawa oraz egzekwowania naszych zasad witryny jak i również naszych praw lub bezpieczeństwa.
Informacje, które są zawarte na stronie, są zamieszczane przez osoby trzecie i są
one wyłącznie poglądowe , i w żadnym wypadku nie odnoszą się do końcowej zwartości realizowanej usługi.
Korzystając z naszej strony, masz całkowitą świadomość, że nie pobiera się tutaj gier ani żadnych nie legalnych treści, a jedynie uzyskuje się dostęp do usług osób trzecich, adresów stron zawierających pliki dotyczące materiałów ogłoszeniowych, lub również poradników PDF jak tanio kupować i aktywować gry na tych platformach.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Serwis PobierajGry.pl zawiera ogłoszenia.
2. Ogłoszenia te zostały dodane na serwis przez osobę fizyczną.
3. Ogłoszenia te nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Serwis w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nie jest sklepem internetowym, pośredniczy on między usługodawcą, a usługobiorcą.
5. Administratorem Serwisu jest osoba fizyczna.
6. Serwis umożliwia zrealizowanie ogłoszenia przez usługodawcę tj. właściciela prezentowanej oferty.
7. W przypadku skorzystania ze strony, serwis zobowiązuje się do przekierowania klienta na stronę, na której znajdzie materiał dotyczący zdobywania „gier w taniej cenie”. Jeżeli płatność dokonano do 24 godzin. W innym przypadku serwis nie gwarantuje otrzymania zawartości ogłoszenia.
8. Kontakt z Administratorem strony dostępny jest poprzez e-mail: kontakt@pobierajgry.pl
9. Jeżeli masz problem z Usługą skorzystaj z kontaktu poprzez wysłanie wiadomości na ten adres email kontakt@pobierajgry.pl
W przypadku niezadowolenia z Usług na naszym Serwisie (pomimo wszelkich starań dołożonych do maksymalnej satysfakcji) zalecamy skorzystanie z opcji kontaktu na adres email kontakt@pobierajgry.pl – dzięki temu możesz być pewny, że nie ryzykujesz korzystając z naszego Serwisu.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu internetowego z infrastrukturą techniczną usługobiorcy.
11. Wyświetlenie, oraz skorzystanie z oferty nie wymaga zakładania Konta.
12. Cena konkretnego ogłoszenia, widoczna jest zawsze w regulaminie płatności i prowizji udostępnionym przez operatora. Przeczytanie i zaakceptowanie tego regulaminu jest konieczne przed każdą opłatą jednorazową.
13. Aby użytkownik mógł korzystać z Serwisu musi spełnić warunki techniczne. Są to:
– Połączenie z Internetem;
– Przeglądarka Internetowa umożliwiająca akceptację i wyłączenie plików „cookies”.
14. Niniejszy regulamin, określa zasady korzystania z serwisów internetowych (dalej: „Serwisy”), w ramach których Usługodawca świadczy Użytkownikom odpłatną usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do poradnika „Jak można tanio zdobyć gry na komputer”. Wszelkie podobieństwa do innych ofert na stronie naszej oraz na stronach naszych Partnerów, są stosowane tylko i wyłącznie w celach lepszych efektów w pozycjonowaniu się strony w wyszukiwarkach internetowych.

§ 2 Zasady korzystania z Serwisu

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami korzystania z sieci Internetu, zasadami współżycia społecznego, ustalonymi zwyczajami oraz celami, dla których Serwis został utworzony.
2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) Korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie nieodpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń technicznych;
b) Korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr majątkowych i osobistych oraz wszelkich przysługujących im praw;
c) Korzystania z wszelkich treści i usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne błędy lub nieprawidłowości leżące po jego stronie przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużaniu dostępu do usługi świadczonej przez Usługodawcę w ramach Serwisów, w szczególności polegające na wysłaniu SMS o nieprawidłowej treści lub wysłaniu SMS na nieprawidłowy numer. Usługodawca nie ma obowiązku wysyłania do Użytkownika informacji o otrzymaniu SMS o niewłaściwej treści lub o innych błędach przy zamawianiu dostępu lub aktywacji lub przedłużeniu usługi.
4. W celu korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu przez Usługodawcę Użytkownik powinien mieć włączony telefon komórkowy, z którego wysłał SMS celem zamówienia dostępu do usługi.
5. Administrator Serwisu nie odpowiada za:
a) Szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika przy Rejestracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych, w tym za szkody spowodowane brakiem aktualizacji tych danych;
b) Szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkownika Regulaminu, obowiązującego prawa, zasad korzystania z sieci Internetowej, zasad współżycia społecznego, ustalonych zwyczajów oraz celów, dla których Serwisy zostały utworzone;
c) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub ich niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisu nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
d) Szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu usługi SMS lub jej niedostępności, spowodowane przyczynami leżącymi po stronie Operatora lub Użytkownika, o ile nie stanowią one korzystania z Serwisu zgodnego z Regulaminem, lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Administrator Serwisów nie był w stanie przewiedzieć i którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności (siła wyższa);
e) Opóźnienia w pobieraniu lub oglądaniu przez Użytkownika materiałów multimedialnych w ramach korzystania z usługi oferowanej w Serwisach, spowodowane zbyt dużą ilością osób oczekujących na pobranie lub obejrzenie tego samego lub innych materiałów bądź innymi przyczynami o charakterze technicznym.

§ 3 Prywatność

Serwis PobierajGry.pl zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje oraz dane konieczne do zrealizowania ogłoszenia takich jak: adres email, numer telefonu, adres IP urządzenia.

§ 4 Ciasteczka

Serwis wykorzystuje niewielkie pliki zwane plikami cookies (ciasteczkami) do celów statystycznych oraz poprawy funkcjonalności Serwisu. Są one zapisywane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu na komputerze osoby odwiedzającej niniejszy Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa odwiedzającej osoby na to pozwala. W tym celu przetwarzane są takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, przeglądane przez ciebie podstrony Serwisu oraz czas na to poświęcony. Zbierane w ten sposób informacje pomagają dostosowywać reklamy internetowe do Twoich potrzeb, dostosować stronę internetową do urządzenia odwiedzającego, usprawnić funkcjonalność Serwisu oraz dają możliwość opracowania ogólnych statystyk odwiedzin Serwisu. Mechanizm plików cookies nie powoduje jakichkolwiek zagrożeń na urządzeniu odwiedzającego Serwis. Jednakże, gdy nie zgadzasz się na przesyłanie plików cookies, to możesz za pomocą ustawień przeglądarki zablokować przesyłanie plików cookies. W przypadku wyłączenia plików cookies korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies. Administrator gromadzi także adresy IP odwiedzających niniejszy Serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy tworzeniu analiz.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Zmiany regulaminu nie muszą mieć charakteru pisemnego.
2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wszelkie oferty dostępne na stronie stworzone są w taki sposób, aby uzyskać jak najlepsze wyniki pozycjonowania. Każda oferta kieruje użytkownika na stronę, na której może zdobyć poradnik „Jak tanio kupować gry komputerowe”.